Fravær fra arbejde og uddannelse

Når man står midt i en krise, hvor man har mistet en nærtstående, kan arbejde- og uddannelses-forpligtelser ligge på et meget lille sted. Men hvor længe har vi ret til at blive væk for at pleje vores sorg?

Der kan være mange omstændigheder, fx hvilken branche man arbejder i, der bestemmer, hvilke rettigheder man har som sørgende. Herunder vil vi prøve at give overblik over nogle af de termer, som tit bruges i forbindelse med en sygemelding fra arbejde eller uddannelse. Samtidig vil vi anbefale dig - på trods af det er hårdt, når man er i sorg - at få ringet til din arbejdsgiver eller uddannelsessted og spørge til lige netop dine ansættelsesforhold og muligheder.

Orlov:

Arbejdsmarkedet

Reglerne for, hvornår du kan få orlov, afhænger af det ansættelsesforhold, du er ansat under. I denne artikel forklares, hvilke muligheder og rettigheder du har som enten offentligt eller privat ansat, og i hvilke situationer du altid har ret til orlov.

Læs mere om orlov i denne artikel fra Advokatfirmaet Legal desk

 

Uddannelse

I flere situationer kan der være mulighed for at søge om orlov fra en videregående uddannelse. Du kan dog ikke få SU under din orlov. Der gælder dog andre regler under barselsorlov, som ikke skal forveksles med anden orlov.

Det er det enkelte uddannelsessted, der definerer orlovsmulighederne, og du skal ansøge uddannelsesstedet, hvis du ønsker orlov. Tal med studievejlederen på stedet, inden du søger.

Læs mere om orlov under uddannelse via dette link til Uddannelsesguiden.dk

 

Sygemelding

Du har ret til at holde fri fra dit arbejde, hvis du bliver syg. Men hvornår og hvor længe, og  om du har ret til løn under sygdom, afhænger af dit ansættelsesforhold. Er du funktionær, har du ret til løn under sygdom fra den 1. sygedag - og mange overenskomster har også regler om løn under sygdom.

Læs mere om sygemeldinger i denne artikel fra advokatfirmaet Advodan.

 

Overordnet

Når du er i dyb sorg og ikke kan udføre dit normale arbejde, skal du hos din egen læge bede om en sygemelding. Din læge og din arbejdsgiver kan derfra rådgive dig om dine muligheder.

Er du i gang med en uddannelse og ønsker at tage orlov, skal du henvende dig til dit studiecenter på dit uddannelsessted.

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu