Bøger

Når man er i krise og sorg, kan det være svært at finde fodfæste og mening i det, der sker. Det hele føles uretfærdigt, angstfyldt og tomt - og samtidig kan man føle sig helt alene om at have det sådan.
For nogle kan det føles lindrende at spejle sig i historier, der minder om ens egen og derigennem blive klogere på, hvad der hjælper andre til at håndtere det nye livsvilkår og forstå, hvilket fænomen man nu står overfor.
Det at læse en bog - og derigennem kunne spejle sig i andres situation - kan give én et billede af den situation, man er i, og samtidig hjælpe én til at vide, at man ikke er den eneste i verden, der pludselig ser døden i øjnene.
Derfor vil vi anbefale en række bøger, som står i alfabetisk orden i forhold til bogtitel.
Vi hører meget gerne fra jer, hvis I oplever, at der mangler bøger indenfor det, I søger - eller hvis I vil anbefale nogle bøger, I har glæde af.

God læselyst! Jeg håber, det vil hjælpe jer ...

Altid allerede elsket af Peter Bastian (2017)

"Altid allerede elsket" er en selvbiografisk bog om musikeren Peter Bastian, om hans liv siden udgivelsen af bogen "Mesterlære" fra 2011 og om at finde et nyt syn på kærligheden. Kort før han døde efter flere års sygdom i marts 2017, fortalte han åbent og ærligt om at finde fred med sig selv ved at acceptere den, man er. Bogen gengiver Bastians begejstring og forundring over at være nået frem til en tro på at være allerede elsket.

"Altid allerede elsket" blev til ved en samtale på Arresødal Hospice, hvor forfatteren Tor Nørretranders var på besøg 11 dage før Peter Bastians død. De to venner talte sig gennem alt det, Peter Bastian havde på hjerte. En let redigeret båndudskrift af deres samtale blev til bogens tekst. Bogens billeder er udvalgt af Lars H.U.G. blandt tegninger og malerier udført af Peter Bastian gennem et langt liv. Forlaget: Gyldendal (Saxo.dk)

At gå døden i møde - livsfortællinger af Kathryn Mannix (2018) 

I denne nybrydende bog udforsker Kathryn Mannix, en pioner inden for palliativ pleje, det største tabu i vores tid og samtidig det ene vilkår, vi alle er fælles om, døden.

Gennem en række smukt, klogt og varsomt fortalte patientfortællinger fra sit snart 40-årige virke som læge besvarer hun de mest intime og følsomme spørgsmål om døden og den døende. Kathryn Mannix skriver med gribende ærlighed og menneskelighed og viser den terapeutiske kraft, der opstår, når man nærmer sig døden ikke med ængstelse og fortielse, men med åbenhed, klarhed og forståelse. Forlaget Don Max (Saxo.dk)

”Blandt løver” af Marianne Davidsen Nielsen (2010)

En bog om terminale forløb, livsmod og dødsbevidsthed. "Skulle dette virkelig til, før jeg kunne tage mit liv alvorligt?", spørger mange mennesker, når de rammes af sygdom, ulykke eller død. Det er netop i erkendelsen af det forandrede liv, at der findes muligheder, der kan give trøst, håb og lettelse, når tilværelsen bliver kaotisk og angstfuld. Blandt løver fokuserer på den specielle form for forandring, som kræft, AIDS, et dårligt hjerte eller andre livstruende sygdomme fører med sig. Den handler om, hvordan vi kan flytte opmærksomheden fra sygdom, angst og overlevelse til dødsbevidsthed og livsenergi. Vi lever i dag længere med de livstruende sygdomme end før. Og den eksistentielle udfordring bliver større i en samfundsorden, hvor vi i samme takt har fået vanskeligere ved at acceptere, at ingen af os "kender dagen, før solen går ned". Vores iboende dødsangst for ikkeværen, for at forsvinde, for kontroltab og for adskillelse kan få neuroser til at blomstre og dermed svække friheden til at leve livet. I denne reviderede 2. udgave tematiseres i endnu højere grad de tilknytnings- og adskillelsesprocesser, som er grundlaget for at kunne leve håbefuldt med sin sygdom. Herudover er der tilføjet et kapitel om den udfordring, det er at arbejde i løveland, som behandler og som hjælper. Bogen henvender sig til alle, som skal klare den eksistentielle udfordring, det er at leve med en livstruende sygdom. Den er samtidig beregnet for læger, sygeplejersker og andre behandlere, som arbejder professionelt med liv og død. Forlag Hans Reitzel (Saxo.dk)

Det, som har betydning af Hospice Djurs (2013)

”Vi ønskede at kaste lys over det, der giver livskvalitet, sådan at den sidste levetid opleves som leveværdig. Til undersøgelsen valgte vi en såkaldt ZMET-analyse, hvor patienter og pårørende får udleveret et kamera og bliver bedt om at fotografere det, der har betydning for deres hverdag på hospice. Fotografierne bliver efterfølgende fulgt op af et interview, hvor samtalen tager udgangspunkt i motiverne.

Fortællingerne og fotografierne er blevet samlet i en bog med titlen ”DET SOM HAR BETYDNING - en ZMET-analyse blandt patienter og pårørende på Hospice Djursland.” Forlaget: Boggalleriet (Saxo.dk eller læs den gratis online her. )

Før Jeg Forsvinder - Paul Kalanithi (2016)

En dybt bevægende erindringsbog af en ung neurokirurg, som står ansigt til ansigt med en terminal kræftdiagnose og prøver at finde svar på spørgsmålet: Hvad gør livet værd at leve, når døden pludselig banker på? Paul Kalanithi var 36 år og på nippet til at afslutte ti års uddannelse som neurokirurg, da han fik konstateret lungecancer i stadie 4. Den ene dag var han en læge, der behandlede de døende, den næste var han en patient, der kæmpede for sit liv. Paul Kalanithi døde i marts 2015, mens han skrev på denne bog. Hans efterladte hustru har skrevet bogens efterskrift. Forlaget Lindhardt og Ringhof (Saxo.dk)

“I dødskyggens dal – omsorg og sjælesorg” af Rita Nielsen (2012)

I dødsskyggens dal handler om livet på et hospice. Den behandler vanskelige emner som sorg, tro, angst og fortvivlelse, håb og livsmod og er tænkt som en hjælp til pårørende og til alle, som er fagligt i berøring med alvorligt syge eller døende mennesker.

Bogen udkom første gang i år 2000 og er nu udkommet i en ny, revideret udgave. Rita Nielsen (f. 1949) har været klinisk sygeplejespecialist på Diakonissestiftelsens Hospice. Hun har en master i etik og religionsfilosofi fra Københavns Universitet og har i løbet af årene skrevet flere bøger om livets afslutning - i den forbindelse holdt en del foredrag. Derudover er hun aktiv foredragsholder og underviser for personalet på bl.a. sygehusafdelinger, i hjemmeplejen og på plejehjem. Forlaget Unitas (WilliamDam.dk)

Om døden af Jørgen Lange Thomsen (2016)

Døden er en gåde. Vi ved ikke, hvad der sker efter livet. Gåden løses ikke i nærværende bog. Det er derimod meningen, at bogen skal oplyse om de mange problemer, der dukker op i forbindelse med et dødsfald, og besvare de mange spørgsmål. Døden er fortsat ikke et naturligt samtaleemne i Danmark, og vi finder, at der bør rådes bod på den usikkerhed, der følger heraf. Bogen er stilet til alle danskere, høj som lav, lærd såvel som lægmand. Den behandler mange praktiske emner, herunder reglerne for obduktioner og forskellene på de retsmedicinske og de lægevidenskabelige obduktioner. Hvilken hjælp kan man få fra socialrådgivere og bedemænd, hvad er de pårørendes rettigheder og roller. Der er også afsnit om religion. Vi har valgt tillige at perspektivere døden ud over de håndgribelige regler og fakta. Således omhandler bogen også dødens psykologi: Hvad sker der, når man ”får en dødsdom”? Hvad er en ”værdig død”? Sproget er bevidst gjort let læseligt, selvom forfatterne er lærde akademikere. Bogen er også stilet mod sundhedsuddannelserne. FADL´s forlag (Saxo.dk)

Venteværelset – en døendes fortælling om livet af Rita Nielsen og Jakob Harder (2016)

I Venteværelset møder vi Jacob - en ung mand i 30'erne, der lever et liv med karriejob, kone og barn, da han rammes af uhelbredelig kræft. I slutningen af sit sygdomsforløb indlægges Jacob på hospice og Venteværelset er blevet til på baggrund af de dybe og berigende samtaler, han her førte med sygeplejespecialist Rita Nielsen. Venteværelset er et døende menneskes forsøg på at få de levende i tale. Bogen handler om de eksistentielle spørgsmål, der opstår ved livets afslutning, og om at leve livet, mens man har det. 'Brug livet, tag det, elsk det!' er Jacobs budskab. Bogen skildrer den forandring, Jacob gennemgår i sit sygdomsforløb i forhold til sit syn på og fokus i livet. Men bogen handler også om den praktiske hverdag som sygt menneske - om hvordan man lever med smerter, samtidig med, at man får det bedste ud af tiden med sin kone og søn på fire år.

Bogen har noget at sige til både pårørende og folk, der selv er ramt af alvorlig sygdom. Og til sundhedsvæsenet, hvor Jacob ønsker, at respekten for den døende som en person og et fuldgyldigt menneske skal være fremtrædende fremfor, at den døende kun gøres til offer.

Om at skrive bogen, siger Jacob: “De levende har for travlt med at leve livet til at tage døden alvorligt. Det er en sag, der er værdig at skrive om. Ikke kun for de døendes skyld, men i allerhøjeste grad også for de levendes skyld” Under hele arbejdet med bogen er Jacobs gentagne replik: 'Vi må få mennesker til at forstå, at de skal dø, for på den måde bliver livet bedre.' Forlaget : Eksistensen (Saxo.dk)

Bøger, der kan hjælpe til samtaler om døden og den 
døendes sidste ønsker om fx begravelse

”Alt du skal vide - ønsker til mine efterladte” af Helle Thorsted (2016)

Dette er en personlig håndbog, hvor du kan skrive de ønsker, du har efter din død til fx ritualer, kistevalg, gravplads, dødsannonce, digital arv eller gravøl.

Bogen er tænkt som en kærlig hjælp til efterladte og en hjælp til, at de kan komme lettest gennem de praktiske forhold i en sorgfuld tid. En bog alle bør udfylde. Udfyld bogen og læg den sammen med dine andre personlige og vigtige papirer, så den er let at finde. Bogen er også velegnet til at snakke med dine kære om tiden efter, at du er taget i forvejen. Bogen indeholder såvel en personlig del, som ejeren skal udfylde, samt en del med praktiske oplysninger om fx begravelse, gravsten, testamente, digital arv og meget andet. Forlaget Liva. (Gucca.dk).

En livsnødvendig samtale om døden af Etisk Råd (2019)

Med dette hæfte kan du få indsigt i betydningen af at få talt med dine nære om de ting, der betyder mest for dig i livet. Det Etiske Råd har i forbindelse med sit projekt om ”Etik ved livets afslutning” indledt et samarbejde med Det Nationale Sorgcenter med det formål at fremme en kultur, hvor det bliver nemmere at rumme døden som et vilkår ved livet og mere naturligt at tale med hinanden om, hvad der er vigtigt i den tid, der er tilbage. Som afslutning på dette forløb udgives et lille hæfte, som kan anvendes i familien til at få taget hul på samtalen om døden – og det liv, som skal leves op til døden. Ved samtalen sættes fokus på, at den sidste del af livet skal være en god tid, og at det er vigtigt at træffe de nødvendige beslutninger i tide. Kan bestilles her.

”Min sidste rejse” af Stine Dalberg

Min sidste rejse gør en svær tid nemmere for dine efterladte, og du får selv større ro i sjælen, når de kender dine ønsker. Min sidste rejse er en bog, som man udfylder. Den er på 158 sider, og der er mange forskellige spørgsmål i den, som man ikke lige tænker over i hverdagen. Den indeholder også en plastiklomme til fx donorkort og eget salmeblad, og så er der plads til, at man kan sætte billeder ind. Måske har du ønsker til tiden efter din død, som dine nærmeste ikke kender endnu. (SD-forlag.dk). Læs mere her.

Når det bliver alvor: gode råd når døden kommer tæt på af Birgitte Saltorp (2017) 

Tiden omkring et dødsfald er vanskelig både følelsesmæssigt og praktisk. For mange er døden noget fremmed, og vi rammes derfor nemt af stor usikkerhed og frygt, når døden bliver en del af vores liv. Hvad skriver man i en fødselsdagshilsen til en døende i familien? Hvad siger man til kollegaen, som netop har mistet sin kone? Vi vil gerne hjælpe, men ofte ved vi ikke, hvordan vi skal reagere.

I sit arbejde som sognepræst kommer Birgitte Saltorp tæt på døende og deres pårørende. Ud fra sin store erfaring videregiver hun gode råd til, hvordan man håndterer de svære situationer.

Døden ændrer åndedrættet og hjerteslaget - ikke kun hos den døde, men også hos familie og venner og alle dem, de kender. Når et menneske dør, er vi altid mange, som mister. Med denne bog tilbyder Birgitte Saltorp hjælp til alle, som ønsker at blive bedre til at omgås døende og deres pårørende. Forlaget Lindhardt og Ringhof (Saxo.dk)

Håndbog om livets afslutning

Bogen til mine kære Af Birgit Meister (2017)

Køb og udfyld “Bogen til mine kære” for at forenkle processen, når du en dag ikke er mere, men også for at fortælle dine elskede det, du har brug for. “Bogen til mine kære” er en guide til de efterladte, men giver også ejeren af bogen mulighed for at udfylde et personligt stykke til sine kære. Håndbogen hjælper de efterladte med de eventuelle ubesvarede spørgsmål, og en hel masse praktisk hjælp til den proces, man nu står overfor.

Forfatteren Birgit Meister har formået at skabe en bog, som rigtigt mange kan få stor glæde af i den hårde tid efter et tab. Forlaget Gyldendal (Saxo.dk)

Med kærlig hilsen af Rikke Høgsted (2008)

Det kan være godt og meningsfuldt at gøre sig tanker om livet og døden, når man pga. sygdom eller alderdom befinder sig sidst i livet. Men også svært. Forhold vedrørende den sidste tid, testamenter, begravelsen eller bisættelsen kan være en udfordring at forholde sig til og tale om. Man kan også blive i tvivl om, hvordan man bedst får sagt tak til sine nærmeste, støttet dem og ytret ønsker for dem fremover. Bogens fine illustrationer og stikord hjælper én til at reflektere over situationen, fortælle om sit liv og skrive alt, der ligger en på sinde, når man gerne vil tage ordentligt afsked med livet og sine kære. Dansk Psykologisk forlag

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu