Hospice

Et hospice kan måske bedst beskrives som et sted, hvor du som uhelbredeligt syg og døende kan få omsorg og bedret din livskvalitet i din sidste tid. Samtidig er det også et sted, hvor dine pårørende bliver mødt med trøst og omsorg af et helt særligt uddannet personale.

Du kan få plads på et hospice, hvis du har mange gener og problemer som følge af en livstruende sygdom. Nogle kommer på hospice for at dø der, men nogle har også et kortere ophold for at genvinde så meget styrke, de kan, og bliver derefter udskrevet igen til eget hjem eller plejehjem.

Patienter på et hospice opholder sig i gennemsnit i knap 3 uger på stedet, men det svinger fra hospice til hospice, og det skyldes bl.a. en forskel i visitationskriterier, som er de krav, der skal opfyldes for, at man kan komme på hospice. Der er indført frit valg af hospice, og det er i dag et tilbud under frit sygehusvalg. Det betyder, at loven giver alle borgere ret til frit at vælge ophold på det hospice, man som patient måtte ønske sig.

Om året dør der omkring 2.000 personer årligt på hospice, og det tal fordeler sig på de 19 hospicer og 2 børnehospicer, der er i Danmark.

Har I brug for at finde frem til et hospice, kan I via nedenstående hjemmeside søge efter hospicer og støtteforeninger. Via Hospiceforum.dk kan du se, hvor i landet de forskellige hospicer ligger. 

Herunder vil vi prøve at svare på spørgsmål angående dit evt. kommende ophold på hospice. Lad os endelig vide, hvis der er flere emner, vi burde informere om. Skriv gerne til os på info@sorgogsavn.dk

Hospice - sådan får du ophold

Hvis du ønsker at komme på hospice, skal du bede din læge om at sende en henvisning til det hospice, hvor du gerne vil indlægges. Derefter skal hospicet vurdere, om det er muligt, at du kan få en plads. Du betaler ikke noget for at opholde dig på hospice. Til gengæld betaler pårørende, der bor på hospice, for mad.

Rammerne på et hospice

Et hospice har typisk plads til 12 patienter, som alle har enestue, toilet og bad. Du kan medbringe ting, der har en særlig betydning for dig, fx møbler, fotos, billeder, planter, musik - og ofte også husdyr. Du kan i dagligdagen have dit eget tøj på - også selvom du måtte være sengeliggende. Dine nærmeste kan bo sammen med dig på hospice, enten på samme stue som dig eller i et gæsterum.

På et hospice finder du typisk et fælles opholdsrum, hvor patienter og pårørende kan spise, mødes til fællessang, foredrag og gudstjeneste. På mange hospicer er det også muligt at låne et fælles rum til private sammenkomster, fx fødselsdag og bryllupsdag.

Dagligdagen på et hospice

På et hospice kan du finde ro, omsorg og støtte. Men en stor del af dagligdagen handler også om angsten for at dø og om kvalme, smerter og gråd. Det betyder, at personalet er uddannet i at lindre, yde omsorg og i at give patienter en kvalitet i deres sidste levetid.

Nogle af de helt centrale værdier for et hospice er tid, ro, fleksibilitet og nærvær. Derfor er dagligdagen på et hospice også roligere og anderledes end på et sygehus. Dine dage på hospice tilrettelægges ud fra, hvad du måtte ønske, og hvad, du måtte have behov for. Personalet er særligt dygtige til at lindre meget syge mennesker i deres smerter og følelser, og der vil være mere personale på et hospice end på et sygehus eller et plejehjem, fordi de i særlig grad skal have tid til dig, dine ønsker og dine særlige behov.

Patientsamtaler

På et hospice har alle patienterne livstruende sygdomme. De fleste er døende, måske har de kun ganske kort tid tilbage i livet – måske få dage. Angsten for at dø kan man ikke tage fra et menneske, men man kan lindre den, og gennem nærvær og samtaler kan du få rum til at tage hul på tanker om døden, og det, som gør dig bange.

Er hospice en løsning for mig?

Tal med dine pårørende om det, hvis du overvejer, at et hospice kunne være en mulighed for dig. Mange hospicer holder åbent hus, hvor du kan komme forbi og se sådan et sted – eller du kan sende nogle af dine nærmeste i dit sted. På et åbent hus-arrangement kan du møde personalet og få et indblik i, hvad der er af muligheder og tilbud. Du kan også kontakte et hospice og spørge om, du/I må kigge forbi for at se, om hospice måske en dag vil være mulighed for dig.

Kontakt din læge eller tal med sygeplejersken om fordele og ulemper ved hospicer og få afklaret dine andre valgmuligheder. De kan være med til at belyse, hvad du vil have gavn af i forhold til din sygdom og dine udfordringer i din sidste tid. Når du har besluttet dig, kan du få din læge til at indføre dit ønske i din journal, så de sundhedsprofessionelle kender dit ønske. 

Udgående hospiceteams

Et udgående hospiceteam henvender sig til dig, der er alvorligt og uhelbredeligt syge, hvor den helbredende, men ikke-lindrende behandling er afsluttet, og hvor du ønsker at blive i eget hjem. Du har herudover mulighed for at ringe til det udgående hospiceteam i alle døgnets 24 timer.

Et udgående hospiceteam hjælper med symptomer som fx:

  • smerter, kvalme, åndenød, træthed, appetitløshed og andre fysiske symptomer
  • støtte til psykosociale problemer
  • støtte til eksistentielle overvejelser.

Et udgående hospiceteam kan kontaktes af dig selv som patient, af de pårørende, den tilknyttede hjemmepleje, den praktiserende læge, den pågældende sygehusafdeling og det tilknyttede plejehjem. Efterfølgende skal der altid fremsendes lægehenvisning.

Der er ikke alle hospicer, der har tilbuddet om udgående hospiceteam, så spørg ind til det på de enkelte hospicer.

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu