Det palliative team

Et palliativt team er tilknyttet enten et sygehus eller et hospice, men har til opgave at pleje uhelbredeligt syge og døende i eget hjem. Formålet er at skabe tryghed i familien ved at sørge for optimal symptomlindring og derved bidrage til, at den syge kan blive længst muligt i eget hjem.

Er du uhelbredeligt syg og døende, så findes der i hver region ét eller flere palliative team, der kan hjælpe dig i dit eget hjem, hvilket betyder, at du kan undgå unødige hospitalsindlæggelser og få mulighed for at dø i trygge og kendte omgivelser. Du kan henvises til et palliativt team via egen læge eller sygehuslægen.

Palliativt Team – hvem møder du?

Et palliativt team skal være tværfagligt og inkludere mindst fire forskellige samarbejdende faggrupper som fx specialiserede læger sygeplejerske samt fx socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, præst eller diætist.

Hvis du er vurderet egnet til at modtage behandling af et palliativt team, så konsulterer en speciallæge og en sygeplejerske patienten, og ved den allerførste samtale planlægger speciallægen og sygeplejersken dit behandlingsforløb sammen med dig.

Det palliative team er løbende i kontakt med dig under hele behandlingsforløbet. Teamet ringer til dig, som er patient, for at følge op på din tilstand og behandling. Derudover bliver du tilset i forbindelse med ambulante besøg eller indlæggelse på hospitalet. Dine hjemmebesøg kan planlægges og tilbydes efter behov. Det palliative team arbejder tæt sammen med fagpersoner i den primære og sekundære sektor, fx praktiserende læger, hjemmeplejen, hospitalsafdelinger og Kræftens Bekæmpelse.

I Danmark tager vi afsæt i WHOs definition, der beskriver den palliative indsats som:

"Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art"

En henvisning til palliativt team – hvordan får jeg det?

Hvis du ønsker en henvisning til et palliativt team i din kommune, så skal du kontakte din egen læge eller en læge på den hospitalsafdeling, hvor du er tilknyttet, med dit ønske.

Hvis du får din henvisning fra en hospitalsafdeling, hvor indsatsen ønskes varetaget i dit eget hjem, så koordineres dette i samarbejde med din egen læge.

Som en fast ting hver morgen gennemgår palliativt team patienthenvisninger og visiterer patienter til behandling. Hvis du vurderes egnet til behandling, så bliver du kontaktet af palliativt team patienten, inden der er gået 2 hverdage.

Hvis din henvisning til palliativ behandling bliver afvist, så giver palliativt team besked til den læge, der har henvist dig, som så efterfølgende giver dig besked.

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu