Børnetestamente

Har du tænkt over, hvem der skal have ansvaret for dine børn, når du dør? Det er en tanke, man som forælder helst ikke vil tænke til ende, men det bør man gøre.

Hvad betyder et børnetestamente

I et børnetestamente kan I tilkendegive, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres børn, hvis I dør, inden de bliver myndige. 

Som udgangspunkt venter Statsforvaltningen på, at nogen søger forældremyndigheden over det barn eller de børn, som har mistet forældrene. Hvis der kun er én ansøger, så bliver det efter al sandsynlighed dén, der får forældremyndigheden.

Hvis flere søger, så skal Statsforvaltningen finde frem til, hvem af dem der tjener barnet bedst som forældremyndighedsindehaver, og her kan et børnetestamente sige noget om, hvad I som forældre eller forældremyndighedsindehaveren har lagt vægt på. Det er jo jer som forældre, der kender barnet bedst, og det er jo lige præcis jeres stemme, der ved et eventuelt dødsfald ikke længere kan høres i sagen.

Ved at I som forældre selv tager stilling, undgås der en eventuel konflikt mellem to efterladte familier, som skal blive enige om, hvorvidt det fx er den ene forælders søster eller den andens, som skal have forældremyndigheden.

Statsforvaltningen tager den endelige beslutning

I sidste ende er det Statsforvaltningen der bestemmer, hvem der skal overtage forældremyndigheden, hvis mindreårige børn mister deres forældre. Det vurderes ud fra, hvad der er til barnets bedste. Har I oprettet et børnetestamente, vil statsforvaltningen følge jeres ønsker, medmindre forholdene konkret taler imod. Dvs. at der ikke noget juridisk bindende ved børnetestamentet, da myndigheder altid vil se på barnets tarv. Når barnet har en vis modenhed, bliver de inddraget, og deres ønsker har også betydning for, hvem der skal have forældremyndigheden.

Enlige forældre

Mange enlige forældre vælger at oprette et børnetestamente, fordi de gerne vil forklare, hvorfor den biologiske far eller mor ikke skal have forældremyndigheden. Så er det op til statsforvaltningen at afgøre, om de vil fravige udgangspunktet, så den anden forælder ikke får forældremyndigheden".

Er du alene med dine børn, skal du være opmærksom på, at den efterlevende forælder har fortrinsret, medmindre særlige forhold taler imod. Er dine børn fyldt 12 år, har de ret til at få medindflydelse på statsforvaltningens afgørelse.

Sådan opretter du et børnetestamente

Der er ikke nogen juridiske krav til, hvordan et børnetestamente skal se ud. Det kan laves som et selvstændigt dokument, hvor I selv skriver, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres børn, hvis I dør, før de er myndige, samt dato og underskrifter. Vælger du den løsning, er det en god idé at fortælle vedkommende, som du har valgt, hvor det originale dokument befinder sig og giver vedkommende en kopi, så han eller hun kan aflevere det til Statsforvaltningen ved et eventuelt dødsfald.

Børnetestamente kan også indgå i et “almindeligt” testamente, hvor I også tager stilling til andre vigtige ting om arvens fordeling og vilkår. 

Uanset om testamentet kun indeholder ønsker om jeres børn, eller om det også omhandler bestemmelser om fordelingen af arven efter jer, så kan testamentet underskrives for en notar. Når det er underskrevet for notaren, opbevares det i et centralt arkiv og kommer helt automatisk frem efter jeres død. Det sikrer, at Statsforvaltningen får kendskab til jeres ønsker.  

Læs mere om hvordan du om børnetestamente hos dinarv.dk

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu