Testamente

Er du i tvivl om, hvordan du sikrer dine nærmeste økonomisk bedst efter din død, så anbefales det altid, at du får advokatbistand, som kan oplyse dig om din helt særlige situation.

Mange undersøgelser viser, at døden er et tabuemne i Danmark. Langt de fleste af os vil helst ikke tænke på døden, og kun få har forholdt sig til, hvad der skal ske med deres krop og ejendele, når de ikke er her mere. Fx har:

  • 19 % oprettet et testamente (om fordeling af formue og ejendele).
  • 23 % af danskerne over 18 år taget aktivt stilling til organdonation. 
  • 3 % af alle danskere over 18 år oprettet et livs-/behandlingstestamente. 
  • 76 % af alle voksne danskerne slet ingen planer for egen begravelse.

 (kilde Det Nationale sorgcenter, 2019)

Hvad er et testamente?

Det bliver af arveloven bestemt, hvem der skal arve dig, når du ikke er her mere. Derfor er det vigtigt at få skrevet et testamente, hvis du har særlige ønsker. Hvis ikke du skriver testamente, så tilfalder arven en gruppe arvinger i en bestemt rækkefølge, som er bestemt af arveloven:

Først arver enten ægtefælle eller registreret partner. Dernæst biologiske eller adopterede børn og så forældre. Derefter kommer søskende og deres livsarvinger og så til sidst bedsteforældre, onkler og tanter i den nævnte rækkefølge.

Er du ugift, men samlevende, skal du tage stilling til, hvem du gerne vil begunstige i forhold til private pensionsordninger, ATP og forsikringsydelser.

 

Testamenter

Der findes tre former for testamenter, hvor du kan tilkendegive dine ønsker; Livstestamente, Plejetestamente og Børnetestamente. Der findes også tre testamenter som omhandler dine ejendomme og værdier; Notartestamente, Vidnetestamente og Nødstestamente.

Livs-Behandlingstestamente

Et livstestamente træder først i kraft, når pårørende og sundhedspersonale ikke længe kan komme i kontakt med den syge og aldrig vil kunne komme til det igen. Livstestamentet indgår som et vigtigt bidrag til sundhedspersonalets beslutningsprocesser, dette gælder både på sygehuse, plejehjem og lignende. I de situationer hvor der ikke er oprettet et Livstestamente kan sundhedspersonale efter Sundhedslovgivningen undlade at påbegynde eller fortsætte livsforlængende behandling. Når det vurderes, at der ikke er mere at gøre for den døende, vil det være den almindelige lægefaglige norm, der bestemmer, om behandlingen skal stoppes.

Ved et Livstestamente kan der tilkendegives, hvis du fx ikke ønsker livsforlængende behandling ved invaliditet, ulykke etc.

Et livstestamente oprettes elektronisk via sundhed.dk, hvor det kan udfyldes med digital signatur. Herefter registreres det på Rigshospitalet, som opkræver 50 kr. Du kan altid efterfølgende, ved henvendelse til Rigshospitalet, skrive ændringer eller tilbagekalde dit Livstestamente. Det er en god ide at informere sine nærmeste om testamentet.

Plejetestamente

Hvis du har ønsker til pleje i en situation, hvor eventuel demens eller du i anden situation ikke kan tilkendegive dine ønsker overfor pårørende og plejepersonale, kan du oprette et Plejetestamente. Testamentet er vejledende, og kommunen samt sundhedspersonalet har ikke pligt til at følge alle ønsker. Det kan dog vejlede alle i, hvordan du ønsker din pleje. Det kunne fx omhandle, hvad man ønsker af mad og tøj, hvordan man ønsker at fastholde sine spisetider eller hvilke ønsker man har til personlig hygiene. Læs mere om oprettelse af Plejetestamente på borger.dk

Børnetestamente

Når du er uhelbredelig syg, og har et barn under 18 år, skal det afklares, hvem barnet skal bo hos, efter du er død. I et børnetestamente kan I tilkendegive, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres børn. Læs mere under børnetestamente. 

Notartestamente

Dette testamente anses for at være den sikreste måde at oprette et testamente på, da det altid vil blive fundet, da det via dommerkontor bliver indberettet til et centralt register. Skifteretten spørger altid i registret, om der er oprettet et notartestamente i forbindelse med et dødsfald.

Vidnetestamente

Den næstbedste løsning til et Notartestamente er Vidnetestamentet, dog giver det ikke helt samme sikkerhed. Der er formkrav, der skal opfyldes, blandt andet, skal der være to vidner, som er uvildige, og derfor ikke er begunstiget i testamentet. Vidnerne skal underskrive samtidig med dig, der ønsker at oprette testamentet. Vidnerne skal forstå, at det er et Vidnetestamente, der oprettes, og samtidig skal vidnerne være myndige og habile. Der er ikke krav om, at der behøves være en sagkyndig tilstede.

Nødtestamente

Her skal der være tale om en nødsituation, hvor der ikke er mulighed for at oprette et traditionelt testamente. Det kan fx være i forbindelse med en ulykke, før et selvmord eller andre livsfarlige situationer. Det kan udformes på, hvad der i nuet er muligt; et stykke papir, en sms, telefonbesked ect. Nødtestamentet skal være et udtryk for din sidste vilje. Testamentet er gældende i 3 måneder fra nødsituationen er ophørt.

 

Hvordan opretter man et testamente?

Der er mange fine sider, hvor man kan bestille et testamente, men hjemmesiderne herunder oplever jeg som dejlig overskuelige og med relevant information og overblik. Læs mere på Dinarv.dk og Dinfamiliejurist.dk

 

Hvordan testamenterer du til velgørenhed?

Det Gode Testamente er en hjemmeside, hvor 37 velgørende organisationer i fællesskab har skabt et rum, hvor du kan finde hjælp og støtte, hvis du overvejer at testamentere din arv eller dele af den til velgørenhed. På sitet får du et overblik og de muligheder, der er, og du kan finde god vejledning til at træffe lige den beslutning, der er den rigtige for dig. Læs mere på Det gode testamente.dk

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu