Psykolog hjælp

Det kan være gavnligt at få talt om sine følelser med en professionel, og der er flere måder, hvorpå man kan finde frem til en psykolog. Dog er det vigtigt at sige, at det at finde den ”rigtige” psykolog tit handler om den menneskelige relation mellem psykolog og klient. Derfor kan man som person i krise godt ende med at skifte psykolog efter en eller to sessioner, hvilket psykologen burde være helt indforstået med. Nogle psykologer tilbyder en startsamtale, for at begge parter kan mærke, om kemien til gavnligt samarbejde er til stede.

Vi vil herunder forklare, hvordan en session foregår, og derefter liste nogle overskuelige værktøjer til at finde en psykolog, der på papiret passer til dig. Man kan søge på by, navn - og/eller om psykologen er dækket af sygesikringen, dvs. at de tager imod en lægehenvisning.

Hvor kan jeg søge hjælp?

Der er på nogle hospitaler mulighed for at modtage psykologhjælp, hvis du enten er indlagt eller er i ambulant behandling. Og hos Kræftens Bekæmpelse og andre patientforeninger kan du modtage gratis psykologhjælp, både som patient og pårørende. Patientforeninger tilbyder typisk også flere forløb, fx selvhjælpsgrupper til både voksne, børn og efterladte.

Er du ramt af alvorlig sygdom, kan du og dine pårørende via Sundhedsloven få tilskud til i alt 12 samtaler hos en psykolog, som har indgået overenskomst med regionen. Du skal blot tale med din egen læge om det til en start, så finder I sammen ud af at ansøge kommunen om tilbuddet. Patienter i terminalt forløb kan også i egen kommune få dækket egenbetalingen efter tilskud fra Sundhedsloven, jf. serviceloven § 69 og servicelovens §122.

Hvordan foregår en session i praksis?

Psykologen vil normalt tage en indledende samtale og vurdere, hvordan klienten bedst kan hjælpes. Nogle gange kan en enkelt samtale eller et kortere forløb være nok.

Det vil variere, hvor lang tid psykologen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der går imellem sessionerne. Hvordan psykologen konkret arbejder og hjælper sine klienter er meget forskelligt, da psykologer anvender forskellige terapiformer.

Dog kan du være opmærksom på, at det er en professionel, der kender til dødens eksistentialisme, og derved vil kunne flytte fokus fra stressopfattelser til temafelter som meningssøgning ud fra et eksistentielle grundlag, livsfortællingsperspektivet samt benytte elementer fra positiv psykologi som benefit-finding og empowerment.

Hvad kan psykologen hjælpe med?

At stå ansigt til ansigt med døden er en uundgåelig del af livet, men som de fleste mennesker vil have det svært ved. Hvis man føler sig fastlåst, angst, bange, ensom eller lignende, så kan det være relevant at tale med en psykolog for at få hjælp til at bevæge sig videre i sine tanker, erkendelser og følelser.

Hos en psykolog kan man få hjælp til at håndtere svære livssituationer og blive bevidst om de svære følelser. En psykolog kan ligeledes hjælpe én med til at opnå accept af den nye livssituation, så den sidste tid kan blive så fredfyldt som muligt.

Søgemuligheder online

Psykologbogen.dk er stiftet af psykolog Jette Løkke Trads. Ideen udsprang fra adskillige personers beretninger om de barrierer, der er forbundet med at opstarte og overskue psykologhjælp. Herfra kom ideen til at skabe en landsdækkende database til kontakt mellem brugere og psykologer.

Psykologeridanmark.dk er udviklet af Dansk Psykolog Forening, som er fagforening og faglig forening for psykologerne i Danmark.

Det er hjemmesidens hovedformål at give borgere og virksomheder mulighed for let og hurtigt at finde en psykolog med de erfaringer og kompetencer, som den enkelte bruger efterspørger.

APP

”Find behandler”

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu