Bøger

Det kan være meget svært som pårørende at forstå, hvilken situation den sørgende står i, og hvad man kan gøre for at støtte den sørgende bedst muligt. Nedenstående bøger kan hjælpe til at give et indblik i sorgen samt give gode råd til hjælp i den forandrede hverdag. Bøgerne er først opdelt efter emne og står derefter i alfabetisk orden i forhold til bogtitel.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du oplever, at der mangler bøger indenfor det, du søger, eller hvis du vil anbefale nogle bøger, som du personligt har haft glæde af. 

God læselyst, håber det kan hjælpe dig til at støtte dem, du holder af …

Generelt om støtte til sørgende, gode råd inden for flere tabsomstændigheder

Den nødvendige smerte af Marianne Davidsen-Nielsen og Niki Leick (2004)

Smerte kan defineres på flere måder, men er i bund og grund en ubehagelig fysisk og følelsesmæssig oplevelse, som fortæller dig, at din krop trues af eller udsættes for skade. Smerte er subjektivt, hvorfor at smerte kan variere i grad hos forskellige mennesker.

I “Den nødvendige smerte” præsenterer Marianne Davidsen-Nielsen og Niki Leick  dig for den smerte, som opstår ved tab, sorg og adskillelse. Hun giver gode råd til, hvordan man kan hjælpe mennesker med at kommende i kontakt med de kræfter, som heler i den sunde sorgprocess. De gode råd kommer med konkrete eksempler, således det er nemmere at forholde sig til. Forlaget Hans Reitzels (Saxo.dk)

DUS med Døden – En guide til at hjælpe et menneske i sorg af Mette Bendixen & Marie-Louise Vianello (2017)

En bog om at stå ved siden af en, der har mistet. Det kan være svært, men det kan heldigvis også blive nemmere. Bogen ruster dig til at føle dig bedre tilpas, når du møder en, der er i sorg - og at gøre dem bedre tilpas i dit selskab. Så lad os komme af med tavsheden, akavetheden og flosklerne og gøre det hele lidt mindre farligt at gå til. Forlaget Egolibris (Saxo.dk).

Med flaget på halvt -at være i sorg  af Mette Marklund (2012)

Når vi mister en af vores kære, sætter vi flaget på halv. På den måde markerer vi over for omverdenen, at nogen er død, og vi gør opmærksom på vores sorg. Flaget tager vi ned igen, men livet fortsætter med flaget på halv. Sorgen og savnet bliver ved med at være til stede. For de fleste er den efterfølgende tid svær at komme igennem. Verden har ændret sig, og pludselig skal livet fortsætte uden ham/hende. I et ærligt og vedkommende sprog sætter bogens forfatter ord på de følelser og stemninger, der præger situationen efter et dødsfald; savnet af den døde, ensomheden, vreden over at livet ubekymret går videre, skyldfølelsen, tomheden.  Bogen er skrevet til dem, der står tilbage efter et dødsfald. Men bogen vil også være oplagt for læsere, der er i tæt kontakt med efterladte. Med flaget på halv er bygget op af små afsnit og illustreret med sort-hvide stemningsfyldte fotografier. Mette Marklund er læge og er underviser andre læger i etik. Unitas forlag (Saxo.dk)

Sorg og krise af Lis Hillgaard, Lis Keiser, Lise Ravn (2015)

Med udgangspunkt i praktiske eksempler viser bogen, hvordan både professionelle og private aktivt kan gribe ind og støtte mennesker, der er ramt af sorg eller krise. Forlag Hans Reitzels (Saxo.dk).

”Støtte ved Dødsfald” af Kari Dyregrov og Atle Dyregrov (2008)

Giver råd og vejledning til de personer, som støtter efterladte efter pludselige og uventede dødsfald. Forfatterne viser, hvordan de efterladtes sociale netværk har stor vilje, men også oplever stor usikkerhed i forhold til, hvordan de skal støtte deres bekendte i en sådan situation. Som et resultat af dette oplever de efterladte ofte, at forholdet til venner og familie bliver vanskeligt. Det samme oplever mange også, når dødsfald sker mere ventet - for eksempel ved kræftsygdom.

Bogen baserer sig på helt ny forskning, som fokuserer på relationen og kommunikationen mellem parterne. Den bygger på såvel de efterladtes og de sociale netværks erfaringer som på forfatternes omfattende kliniske erfaring og utallige møder med efterladte og deres sociale netværk. Dansk Psykologisk forlag (Saxo.dk).

Bøger, der kan hjælpe til samtaler om døden og den døendes sidste ønsker om fx begravelse

”Alt du skal vide - ønsker til mine efterladte” af Helle Thorsted (2016)

Dette er en personlig håndbog, hvor du kan skrive de ønsker, du har efter din død, til fx ritualer, kistevalg, gravplads, dødsannonce, digital arv eller gravøl.

Bogen er tænkt som en kærlig hjælp til efterladte og en hjælp til, at de kan komme lettest gennem de praktiske forhold i en sorgfuld tid. En bog alle bør udfylde. Udfyld bogen og læg den sammen med dine andre personlige og vigtige papirer, så den er let at finde. Bogen er også velegnet til at snakke med dine kære om tiden efter, at du er taget i forvejen. Bogen indeholder såvel en personlig del, som ejeren skal udfylde, samt en del med praktiske oplysninger om fx begravelse, gravsten, testamente, digital arv og meget andet. Forlaget Liva. (Gucca.dk).

Pårørende til nogen, der har mistet et spædbarn

”I kan jo altid få en ny” af Louise Raaschou (2017) 

At miste sit barn er at miste det mest dyrebare i verden. Hvert år dør omkring 1000 spædbørn i Danmark. Når et spædbarn dør, står forældrene tilbage med en sorg så stor, at alt andet føles meningsløst. Hvordan lever man videre med denne sorg? Og hvordan kan omgivelserne støtte de ramte forældre? Forlaget: Lindhardt & Ringhof (Saxo.dk).

Pårørende til nogen, der har mistet et barn

”Det første år uden” af Lene Østergaard (2008)

Det første år uden er en procesbog til for­ældre, pårørende og fagfolk, som vil hjælpe barnet eller den unge, når vedkommende oplever en nærtståendes død. Bogen retter sig til skolebørn på alle alderstrin. Den er først og fremmest skrevet til børnene, men ikke som en læse-selv-bog. Tekstuddrag læses sammen som udgangspunkt for en samtale om barnets egne oplevelser. I særlige felter kan barnet og den voksne i fællesskab gøre notater, dels som led i den aktuelle sorgbearbejdning, dels som et gemmested for minder og tanker til senere i livet. Bogen gennemgår, hvad der praktisk sker i forbindelse med et dødsfald, og den følger og understøtter tanker i tiden indtil cirka et år efter. De tre hovedafsnit er: 1. Dødsfald og begravelse, 2. Den første tid efter, 3. Savn og mærkedage. Anbefales til børn i skolealderen. Forlaget Alfa (Saxo.dk)

”Jeg vil gerne tale om min sorg” af Atle Dyregrov, Mai-Britt Guldin mf. (2017)

Bogen er en opfordring til at bryde tavsheden. Ud over at beskrive, hvad sorg er, og hvilke udtryk sorgen ofte får, præsenterer bogen viden om, hvordan institutioner som skoler og hospitaler kan opbygge et beredskab, så de ved, hvordan de kan tale med børn og unge i forbindelse med sygdom, ulykke og dødsfald. Bogen indeholder eksempler på, hvordan sådanne samtaler kan forløbe, og den giver retningslinjer for, hvornår sorgen bliver så kompliceret, at børnene og de unge har brug for egentlig terapeutisk behandling. ”Jeg vil gerne tale om min sorg” er skrevet til professionelle, der er i kontakt med sørgende børn og unge, men den kan læses af alle voksne. For en væsentlig pointe er, at vi alle kan hjælpe, hvis vi har modet til at møde barnet eller den unge i sorgen og tale med dem. (Gucca.dk).

”Sorg; den dybeste ære glæden kan få” af Lise Trap (2010)

Lise Trap har selv mistet en søn, og bogen er en ærlig og personlig bog, der er bygget på forfatterens personlige og faglige erfaringer med sorg. Bogen vedkommer i høj grad den, der sørger, men er også en stor hjælp for dem, der er den sørgende nærmest. For hvordan støtter man bedst muligt én i dyb sorg? Forlaget ALFA (Saxo.dk).

Kender du et barn som har mistet? af kendte og ukendte danskere (2006)

Hvert år mister 3.000 danske børn deres far eller mor. I en ny bog fortæller 25 kendte og ukendte danskere om det at miste en forælder, og om hvordan man forholder sig til smerten og tabet. Blandt bidragsyderne er forfatteren og præsten Johannes Møllehave, musikeren Alberte Winding, politikeren Elsebeth Gerner Nielsen, forfatteren Rushy Rashid og sangerinden Karen Busck. Næsten fire pct. af alle danske børn oplever at miste deres far eller mor i løbet af barndommen. Det vil sige, at der statistisk set er mindst et barn i hver dansk skoleklasse, som mister en far eller mor i løbet af skoletiden. Bogen skal give forældre, familiemedlemmer, skolelærere og andre, der kommer i kontakt med børn, som har mistet, indblik i de tanker og følelser, børn oplever. Bogen giver også konkrete råd til, hvordan man som voksen kan støtte og hjælpe barnet. Forlaget Mellemgaard (Saxo.dk)

Teoretiske bøger om sorg

”At forstå sorg” af Jesper Roesgaard Mogensen & Preben Engelsbrekt (2013)

Det er næsten lige så svært at skrive om sorg, som det er at forstå sorg. Sorg er en følelsesmæssig situation, der kan opfattes vidt forskelligt afhængig af habitus. I “At forstå sorg” forsøger Jesper Roesgaard Mogensen og Preben Engelbrekt at give en vejledning i, hvordan man forstår de sorgreaktioner, der kan opstå hos børn og unge. Bogen henvender sig primært til professionelle, og i bogen er omdrejningspunktet børn og unge, der har mistet deres forældre, eller som har forældre, der har været eller er ramt af svær sygdom. Som professionel bliver du med “At forstå sorg” klædt på til at håndtere den situation, du står i, når du står over for et barn eller et ungt menneske i sorg. Forlaget Samfundslitteratur (Saxo.dk).

”Tab og Sorg” af Mai-britt Guldin (2014)

Langt de fleste mennesker vil på et eller flere tidspunkter i deres liv opleve sorg, og “Tab og sorg” handler om at acceptere og forstå denne del af livet. Ifølge “Tab og sorg” skal sorg typisk ikke behandles; Sorg tager den tid, den tager, og er en del af livet, som de fleste mennesker kommer over af sig selv. Men der findes også sorg, der kræver behandling, og denne bog hjælper med at finde ud af, hvordan dette kan identificeres. Denne bog er henvendt til professionelle og betegnes som en grundbog om tab og sorg. Den nyeste teori og forskning er vægtet, og den professionelle får god hjælp til, hvordan man bedst muligt hjælper en person i sorg, der har valgt at søge hjælp. Forlaget Han Reitzels (Saxo.dk).

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu