Privatlivspolitik for Sorg og Savn

Sorg og savn’s dataansvar

Det er vigtigt for Sorg og Savn, at alle kan have tillid til vores virke og vores evne til at beskytte personoplysninger.

Derfor har Sorg og Savn vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi give dig følgende oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig:

 1.               Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2.               Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3.               Kategorier af personoplysninger
 4.               Videregivelse af dine personoplysninger
 5.               Hvor dine personoplysninger stammer fra
 6.               Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
 7.               Retten til at trække samtykke tilbage
 8.               Dine rettigheder
 9.               Cookiepolitik
 10.             Klage til Datatilsynet

I det følgende kan du se, hvordan Sorg og Savn behandler dine personoplysninger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Direktør Anne Rasch-Adamsen

De registrerede – definition af brugere

Denne privatlivspolitik gør sig gældende for brugere af Sorg og Savn. Brugerne er defineret som alle, der søger information på vores hjemmeside, er tilmeldt nyhedsbrev eller har kontakt til Sorg og Savn via mail eller telefon.

1.Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Sorg og Savn er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Sorg og Savn

Stensbjerg 58

2600 Glostrup

Tlf.: 0045 26604552

E-mail: info@sorgogsavn.dk

Dataansvarlig: Direktør Anne Rasch-Adamsen

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Sorg og Savn’s berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene

Formål med behandling af brugerens almindelige personoplysninger hos Sorg og Savn:

 • behandling af brugerens personoplysninger i forbindelse med tilbud og arrangementer, for at kunne være i kontakt og videregive informationer om arrangementet til brugerne.
 • behandling af brugerens personoplysninger i forbindelse med nyhedsbreve.
 • behandling af brugerens personoplysninger i forbindelse med en klage.

Retsgrundlaget

Sorg og Savn behandler dine personoplysninger baseret på Databeskyttelsesforordningens behandlingsbestemmelser, som er en forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Forordningen omtales i øvrigt ofte også som persondataforordningen eller blot GDPR, som er den engelske forkortelse for forordningen (General Data Protection Regulation).

I forhold til brugernes ”almindelige personoplysninger” følger vi følgende bestemmelser:

 • Artikel 6. stk.1. a. (Lovlig behandling)
 • Artikel 6. stk. 1. b (Behandling nødvendig for kontrakt)

Sorg og Savn behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

-        Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse til Sorg og Savn.

-        Håndtering af dine personoplysninger i forbindelse med nyhedsbreve.

-        Håndtering af personoplysninger til arrangementer herunder deltagerlister.

-        Håndtering af personoplysninger i forbindelse med en klage.

3.Kategorier af personoplysninger

Sorg og Savn behandler kun almindelige personoplysninger i forhold til brugere i henhold til artikel 6 i Dataforordningen.

Vi behandler følgende i forhold til brugere:

-        Identifikationsoplysninger.

-        Noter om tabsomstændigheder eller andre henvendelsesemner.

4.Videregivelse af dine personoplysninger

Sorg og Savn har brug for at benytte nedenstående databehandlere i forbindelse driften af organisationen. Vi har derfor indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, som har brug for at behandle personoplysninger om Sorg og Savn’s brugere for at kun levere deres ydelse.

Det gælder følgende databehandlere inden for EU:

 • Cloud leverandør (fx Microsoft online service 365, herunder Wordpress)
 • Dandomain web-hotel

Det gælder følgende databehandlere uden for EU:

 • Nyhedsbrevsudbyder (Mailchimp). En virksomhed der er EU-U.S. Privacy Shield certificeret.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager personoplysninger fra direkte opringninger og mails til Sorg og Savn, samt fra informationer via undersøgelser og informationer via respons på nyhedsbrev.

6. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som bruger af vores tilbud eller tilmeldelse til nyhedsbrev og vurderer at følgende slettefristelser er nødvendigt til behandlingsformålet:

Bruger af Sorg og Savn:

 • Personoplysninger i forbindelse med arrangementer slettes personoplysningerne efter 1 år af hensyn til revisionspligten
 • Personoplysninger i forbindelse med nyhedsbreve slettes automatisk efter 5 år fra udmeldelse eller efter anmodning fra bruger
 • Mails slettes altid efter anmodning fra brugeren, dog minimum 1 gang årligt i januar.
 • Personoplysninger og korrespondance i forbindelse med en klage slettes umiddelbart efter at klagen er behandlet, og klageren har fået svar. Klagen slettes altid efter anmodning fra klageren, dog minimum 1 gang årligt i januar

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi behandler kun dine personlige oplysninger efter samtykke fra dig, som enten kan være givet ved tilmelding til nyhedsbrev, cookiepolitik eller mundtligt eller skriftligt ved kontakt med Sorg og Savn.

Et samtykke du til enhver tid kan trække tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

8. Dine Rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

-          Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

-          Retten til indsigt i egne personoplysninger

-          Retten til berigtigelse (rettelse)

-          Retten til sletning

-          Retten til begrænsning af behandling

-          Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

-          Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger findes ovenfor under punkt 1.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

9. Cookiepolitik

For at sikre at du som bruger får den mest relevante information og den bedste service, når du besøger vores hjemmeside ”sorgogsavn.dk”, kan oplysninger og data indsamles ved hjælp af cookies. Dette hjælper Sorg og Savn til at give dig en god oplevelse, blandt andet så du nemt kan finde, hvad du søger. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Du kan slette cookies via denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Cookies anvendes desuden til at føre statistik over hvad brugerne besøger på vores side, samt over hvor mange, og hvor ofte de besøger siden. Derudover anvender vi cookies til at give anonyme oplysninger til samarbejdspartnere/annoncører med henblik på at målrette reklamer specifikt til brugerne, fx på Facebook.

10. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu