Begravelsesmuligheder

Hvis man ikke har stået i denne situation før, er det umuligt at overskue, hvilke muligheder for begravelse der egentlig findes. Vi vil her prøve at opridse de muligheder, vi har her i Danmark.

De fleste benytter enten den gammeldags kirkelige begravelse, hvor kisten med afdøde bliver begravet direkte i jorden (begravelse) - eller muligheden for at blive brændt og derfra i urne blive begravet i jorden (bisættelse).

Når det gælder børnebegravelser, er der på de fleste kirkegårde lavet specielle børneafdelinger. Både til urne og kistegrave. Dette kan jeres lokale kirkegårdspersonale rådgive jer yderligere om.

Er man ikke medlem af folkekirken, kan man holde en borgerlig begravelse, der er ingen lovkrav til, hvordan en sådan ceremoni skal foregå, blot at almindelig sømmelighed skal overholdes. Ceremonien kan foregå alle steder; hjemme, i naturen, ved vandet eller et tredje sted, der har haft betydning for afdøde. Men typisk foregår det dog på sygehuset eller i et tilhørende kapel. 

Der kan læses mere hos Humanistisk Samfund  og Livsceremonier som har specialiseret sig i at udføre begravelser for mennesker, der ikke ønsker en kirkelig begravelse eller mennesker der ønsker ceremonier, der afspejler afdødes livssyn. 

I Danmark er tendensen til at personliggøre afdødes begravelse også ved at vinde frem. Det kan både være i form af personlig musik, pynt, kisteudsmykning mm. Se nogle af de nye muligheder nederst på siden under punktet Personlige begravelser.

Se herunder, hvilke muligheder der også findes:

Askespredning over åbent hav

Askespredning forudsætter, at afdøde har givet skriftligt ønske herom. borger.dk kan man finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som skal udfyldes af personen selv, inden døden indtræffer. Den udfyldte, underskrevne og printede blanket skal helst ligge sammen med de øvrige papirer, som de efterladte får brug for. 

For yderligere information, se følgende link, hvor Kirkeministeriet udsteder regler om askespredning

Ønsker I hjælp til denne løsning, kan I eventuelt kontakte askespredninger.dk, der har specialiseret sig i askespredninger.

Hvis denne blanket ikke er blevet udfyldt, kan man forsøge at ansøge om tilladelse via bedemanden.

Urnenedsættelse på privat grund

Urnenedsættelse på privat grund forudsætter en tilladelse fra stiftsøvrigheden, som skal ansøges skriftligt. Ansøgning skal indeholde navn og CPR-nummer på afdøde samt adresse og matrikelnummer på grunden, hvorpå urnen ønskes nedsat. Vedlæg gerne et kort over, hvor præcis på grunden urnen ønskes nedsat.

Hvis du er i tvivl om, hvilket stift der skal ansøges, kan du starte med at finde frem til det sogn, hvor den grund, som man ønsker at nedsætte urnen på, ligger. Se mere på sogn.dk

Et stift er geografisk afgrænset område bestående af provstier og herunder sogne. Stiftet er folkekirkens højeste organisatoriske enhed. Danmark er inddelt i 10 stifter. Der er én domkirke og én biskop i hvert stift. Du kan finde links til de 10 stift nederst i dette link til Kirkeministeriet

Godkendelsen kræver bl.a. at:

  • Grunden, som urnen ønskes nedsættes på, skal være over 5.000 m2, dvs. at det er udelukket på alm parcel- eller sommerhusgrund.
  • Man skal have en tilknytning til grunden, hvor urnen nedsættes, fx som tidligere ejer eller med slægtskab til ejendommen.
  • Den nuværende ejer skal give sit samtykke.
  • At der på det sted, hvor urnen nedsættes, ikke anbringes sten, mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads.
  • At urnen, der skal bestå af et materiale, der er opløseligt i vand, fx pap, støbt papirmasse eller lignende, nedgraves i mindst 1 meters dybde
  • At der på ejendommen tinglyses en deklaration, hvorefter den til enhver tid værende ejer af ejendommen forpligter sig til i 10 år fra urnens nedsættelse ikke at grave så dybt, at urnen berøres.
  • Stiftsøvrigheden skal være påtaleberettiget i henhold til deklarationen.

Begravelse på Skovkirkegårde

Skovkirkegården ligger i skovområder, men kan være anlagt af enten kirken eller kommunen. Skovkirkegårde eksisterer p.t. kun få steder i Danmark, men antallet er stigende pga. høj efterspørgsel. Der gælder typisk følgende regler:

  • På en skovkirkegård er der er kun mulighed for urnenedsættelse
  • Urnen skal være i ler eller andet let nedbrydeligt materiale
  • Gravstedet vil i alle tilfælde være anonyme, hvilket betyder, at du som pårørende ikke vil få at vide, hvor den afdøde er begravet og gravstedet må ikke markeres.  

Der dukker hele tiden nye skovkirkegårde op, så søg på den aktuelle kommunes hjemmeside for at se, om denne kommune har oprettet en skovkirkegård. Læs de oftest stillede spørgsmål samt en oversigt over flere skovkirkegårde udover de nævnte nedenfor på skovbegravelse.nu

Herunder kan I finde links på de Skovkirkegårde, som jeg yderligere har fundet frem til:

 

Assens:

Der findes ingen direkte link til informationer om deres skovkirkegård, man skal ringe til kirken og spørge efter graveren angående yderligere spørgsmål. Tlf.: 64732499 / 23258153

De kunne dog fortælle at:

- Deres skovkirkegård er en skov med egetræer, på 15.000 m2.

- Gravstederne markeres med en natursten max. 40x40 cm.

- Der må ikke være data skrevet på stenen.

 

Esbjerg (Ribe, Esbjerg og Bramming):

Esbjerg har oprettet tre ikke religiøse skovkirkegårde, men der findes ingen direkte link til informationer om dem. Man skal ringe til pågældende kommune eller kirke for at høre nærmere.

 

Farum:

Skovkirkegården i nærheden af Farum sø er anlagt på et stykke jord med store træer, der er udlagt som fredskovsareal. For at passe på træerne anlægges kun gravsteder til urner. Set oppefra bliver urnerne lagt i snorlige rækker, men det vil man ikke kunne se på selve arealet. Der er ingen markering af gravstederne, men på kirkegårdskontoret ved  man, hvem der ligger hvor. Der er anlagt en kranseplads, hvor pårørende kan lægge blomster og kranse.

En snoet sti løber gennem Skovkirkegården fra Ny kirkegård og ned til søen. Skovbunden er tilplantet med stauder og urter og på stien er der slotsgrusbelægning, så det ligner en skov så meget som muligt. Læs mere på Farumsogn.dk

 

Frederikshavn (Fladbjerg Kapel):

Der findes ingen direkte link til informationer om skovkirkegården. Man skal ringe til pågældende kommune eller kirke for at høre nærmere.

 

Gentofte:

Et evigt hvilested med fuglefløjt og svajende trækroner. En del danskere ønsker at blive begravet i skoven, og det er flere steder muligt, da de første skovkirkegårde nu er etablerede, bl.a. på Mariebjerg Kirkegraard, læs mere på Gentofte.dk

 

Odense:

Her har du mulighed for at købe et gravsted på den 1 hektar store begravelsesplads mellem skovens store træer - på skovens præmisser. Skovstykket er tilplantet i 1945, men der er flere over 100 år gamle ege i skoven. Træerne er fortrinsvis ask, ahorn og eg, mens underskoven er tæt af unge træer samt forskellige urter og græsser. Læs mere på Odense.dk

 

Over hele landet kan du også finde skovbegravelsesmuligheder hos "Skovbegravelse.nu": 

En dansk skovbegravelse er det naturlige valg for naturelskeren og for mennesker, der ønsker sig et alternativ til kirkegården. Skovbegravelser er for alle, uanset trosretning, da jorden ikke er kirkeligt indviet. Læs mere på skovbegravelse.nu www.skovbegravelse.nu eller kontakt os på 42909062 eller info@skovbegravelse.dk

 

 

 

Kolumbarium (urnehal) og urnemur

Kolumbarium er en hal, hvor urnerne er anbragt side om side i små åbne urnerum/nicher.

Dette er en gammel italiensk skik, som har den fordel, at man kan forene to afdødes aske. I Danmark er denne form for gravlæggelse ikke særlig udbredt, dog findes der et stort kolumbarium på Bispebjerg kirkegård i København, og nogle mindre i bl.a. Næstved, Aalborg, Sundby (Amager) og Frederiksberg. Se her link til Bispebjerg

På nogle kirkegårde er der videreudviklet på Kolumbarium, hvilket kaldes en urnemur. Her er selve urnerummet lavet i en mur og rummet lukkes med en stenplade.

Søg på den aktuelle kirkegårds hjemmeside for at se, om den ønskede mulighed er tilgængelig.

 

Mindestøjle

Som noget helt nyt (2019) har Sct. Olai kirkegård i Kalundborg, lavet et nyt område med tre mindesøjler, en fælles blomsterplads og et monument. Se mere via link til TV2 Øst

 

Begravelsespladser for homoseksuelle

I 2007 fik også de homoseksuelle deres eget urnegravsted. Gravstedet findes på Assistentens Kirkegård på Nørrebro i København. For at blive bisat der skal man være medlem af foreningen Regnbuen, som har ansvaret for at holde urnegravstedet vedlige. 

Læs mere om foreningens vedtægter hos regnbuenassistenens.dk

 

Personlige begravelser

Flere og flere har lyst til at ære den afdøde via mere personlige begravelser. Dette kan ske på flere måde. Bl.a. med anden farve på kisten, kistepynt, personlige taler, billeder, der afspejler afdøde, yndlingsmusik eller via den nyeste udvikling: en rustvognsmotorcykel. 

Der er ingen grænser, det handler om at ære og fejre afdødes levet liv, hvilket folk ønsker at gøre ved at vise den personlighed, der desværre nu ligger i kisten midt i rummet.

Læs mere om Ditte-Maries måde at ære og fejre hendes fars minde i denne artikel.

 

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu