Begravelseshjælp

Vi vil her give et overblik over, hvilken hjælp man kan få til begravelsen af en nærtstående, og hvilke kriterier der skal til for at få den økonomiske hjælp.

Udbetaling Danmark

Alle afdødes konti bliver spærret, indtil boet er opgjort og behandlet i Skifteretten, men flere pengeinstitutter godkender, at der hæves penge til at dække begravelsesudgifterne. Hvis ikke der er penge nok på afdødes konti, er det den, der bestiller begravelsen, som hæfter for udgifterne.

(Udbetaling Danmark har fået en valgmulighed, når man ringer til dem, hvis du har mistet et barn tast 4) 

Størrelsen af den økonomiske hjælp til begravelse af nærtstående afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Hvis afdøde var over 18 år

Hvis afdøde er voksen, dvs. 18 år eller mere, kan du højst få 11.200 kr. (2019-beløb) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

  •   Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 36.700 kr. (2018-beløb). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 47.700 kr. (2018-beløb), bortfalder begravelseshjælpen helt.
  •   Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, så nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.400 kr. (2018). Er afdødes formue over 29.400 kr. (2018-beløb), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Minimumsbeløb

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Selvom du allerede har fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp, kan du måske få mere i begravelseshjælp nu.

Udbetaling Danmark har ændret praksis omkring udbetalingen af begravelseshjælp. Det vil sige, at hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, så behandler Udbetaling Danmark din ansøgning, selvom du allerede har fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var et barn, dvs. under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Forældre, der har mistet et barn, kan uden problemer få økonomisk hjælp til begravelsen, og det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.400 kr. (2019-beløb), hvilket man har ret til, uanset afdødes formue. Beløbet udbetales til moderens konto.

Hvor søger man om begravelseshjælp?

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten, og afdøde havde ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat.

Det er udbetaling Danmark, der administrerer ordningen, og der skal ansøges digitalt. Begravelseshjælpen kan søges via Borger.dk.

Sygesikring Danmark

Var afdøde medlem fra Sygeforsikring Danmark og tilmeldt gruppe 1 eller 2, kan I søge om tilskud til begravelsen på 1400 kr. (2018). I kan søge via sygeforsikring.dk

Fagforeninger og pensionskasser

Der er også mulighed for tilskud gennem fagforeninger, pensionskasse og/eller begravelseskasse. Eks på begravelseskasse kan ses hos BegravelsesDanmark.dk.

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu