Fravær fra arbejde og uddannelse

Når man står midt i en krise som det at miste en nærtstående, kan arbejds- og uddannelsesforpligtelser ligge på et meget lille sted. Men hvor længe har vi ret til at blive væk for at “arbejde” med vores sorg?

Der kan være mange omstændigheder, fx hvilken branche man arbejder i og derfor hvilken overenskomst man arbejder under, der afgør, hvilke rettigheder man har som sørgende. 

Herunder vil vi prøve at give overblik over nogle af de termer, som tit bruges i forbindelse med en sygemelding fra arbejde eller uddannelse, og samtidig henvise dig til, på trods af det er hårdt og kan virke uoverskueligt, at ringe til din arbejdsgiver eller uddannelsessted og spørge til lige netop dine ansættelsesforhold og muligheder.

Orlov

Arbejdsmarkedet

Reglerne for, hvornår du kan få orlov, afhænger af det ansættelsesforhold, du er ansat under. I denne artikel forklares, hvilke muligheder og rettigheder du har som enten offentligt eller privat ansat, og i hvilke situationer du altid har ret til orlov.

Læs mere om orlov i denne artikel fra Advokatfirmaet Legal desk.

 

Uddannelse

I flere situationer kan der være mulighed for at søge om orlov fra en videregående uddannelse. Du kan ikke få SU under din orlov. Der gælder dog andre regler under barselsorlov, som ikke skal forveksles med anden orlov.

Det er det enkelte uddannelsessted, der definerer orlovsmulighederne, og du skal ansøge uddannelsesstedet, hvis du ønsker orlov. Tal med studievejlederen på stedet, inden du søger.

Læs mere om orlov under uddannelse via dette link til undervisningsministerietSygemelding

Du har ret til at holde fri fra dit arbejde, hvis du bliver syg. Men hvornår og hvor længe - samt om du har ret til løn under sygdom - afhænger af dit ansættelsesforhold. Er du funktionær, har du ret til løn under sygdom fra den 1. sygedag - og mange overenskomster har også regler om løn under sygdom.

Læs mere om sygemeldinger i denne artikel fra advokatfirmaet Advodan.

Det vil sige, at når du er i dyb sorg og ikke kan udføre dit normale arbejde, skal du hos din egen læge bede om en sygemelding. Din læge og din arbejdsgiver kan derfra rådgive dig om dine muligheder.Barselsregler/sorgorlov ved spædbarnsdød

Du har som mor ret til barselsdagpenge/sorgorlov, når du mister et barn, før barnet er 32 uger gammelt. Der er dog forskel på, hvad man har ret til, alt efter om man mister før eller efter graviditetsuge 22.

Hvis barnet er født efter graviditetsuge 22, har også far/medmor ret til 14 ugers sorgorlov med dagpenge.

Mister du dit barn inden abortgrænsen (før uge 22), har du også ret til orlov med barselsdagpenge, hvis du er sygemeldt som følge af at have mistet fosteret/dit barn.

Læs mere om dine rettigheder her hos Landsforeningen Spædbarnsdød

Hvem skal have besked

Er du lønmodtager, har du pligt til hurtigst muligt at varsle din arbejdsgiver om, hvis du vil benytte dig af de 14 ugers sorgorlov. Som ledig skal du senest 8 uger efter barnets død give besked til a-kassen om behov for sorgorlov.

Har du behov for yderligere orlov?

Hvis du efter de 14 uger bliver sygemeldt, fordi du har mistet dit barn, kan du forlænge din orlov i op til 46 uger efter fødslen og få barselsdagpenge.

Det gør du ved at kontakte Udbetaling Danmark, som herfra beder om en lægeattest. Har du behov for orlov efter de 46 uger, kan du søge om sygedagpenge fra din kommune.  

(Udbetaling Danmark har fået en valgmulighed, når man ringer til dem, hvis du har mistet et barn tast 4) 

Læs mere om dine rettigheder hos Udbetaling danmark

 

Overordnet

Når du er i dyb sorg og ikke kan udføre dit normale arbejde, skal du bede om en sygemelding hos din egen læge. Din læge og din arbejdsgiver kan derfra rådgive dig om dine muligheder.

Er du i gang med en uddannelse og ønsker at tage orlov, skal du henvende dig til dit studiecenter på dit uddannelsessted.

Skal du vide mere om sygedagpenge kan du læse mere via borger.dk

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu