Patientklagemuligheder

Som efterladt kan du stå tilbage med en følelse af ikke at være blevet behandlet korrekt af sundhedsvæsenet. Du har både mulighed for at gøre opmærksom på utilsigtede hændelser, indgive klager og/eller igangsætte erstatningssager. 

Herunder vil vi kort beskrive de forskellige instanser, som kan hjælpe dig med at søge retfærdighed.

Styrelsen for patientsikkerhed

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket i sundhedsvæsenet. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet”

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involverede, ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.  (kilde: styrelsen for patientsikkerhed.dk)

Din rapport bliver sendt til det sted, hvor hændelsen fandt sted. Her vil hændelsen blive analyseret for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker for andre. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt. 

Du skal være opmærksom på, at det at rapportere en utilsigtet hændelse ikke er det samme som at indgive en klage. Ønsker du at klage over behandlingen, kan du læse videre nedenfor.

Styrelsen for patientklager

Hvis du mener, at du har været udsat for en fejl eller forkert behandling i sundhedsvæsenet, kan du klage til Styrelsen for patientklager , og her kan man få en afgørelse på, om der er begået en fejl af behandlingsstedet eller behandleren, og om der skal gives en irettesættelse eller en ”næse” til de ansvarlige. 

Vær opmærksom på, at det på grund af regler om forældelsesfrister betyder, at en klage skal være indsendt, inden der er gået to år, efter patienten blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med det forhold, du klager over. Klagen skal dog  som det seneste indgives fem år efter den dag, hvor forholdet, der klages over, fandt sted.

Styrelsen for patientklager er ikke stedet, hvor man søger erstatning for en skade, man har fået – eller hvor man klager over behandling/afgørelser, som har fundet sted i den private sektor, fx hos privatpraktiserende psykologer. Se mere herunder; patienterstatning.

Patienterstatningen

Hvis du ønsker erstatning, skal du søge hos Patienterstatningen, som er den institution i Danmark, der behandler alle sager, der vedrører skader efter sygdomsbehandling, undersøgelser og sundhedsfaglige pleje.

Du kan anmelde en skade og derefter følge din sag elektronisk på Patienterstatningen.dk. Du kan følge sagen frem til, at der ligger en afgørelse, og samtidig se kriterierne for, om du har ret til erstatning.

Det er gratis at anmelde en skade til Patienterstatningen, og alle, der bliver behandlet i Danmark, er omfattet af erstatningsordningen. Men vær opmærksom på, at der ikke må gå mere end 3 år, fra du finder ud af, at du har en skade, til du søger om erstatning - ellers kan sagen bliver afvist som forældet.

Er du ikke tilfreds med Patienterstatningens afgørelse om en behandlings- eller lægemiddelskade, kan du klage til Styrelsen for patientklager.

Kontakt

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til indholdet på Sorgogsavn.dk.

Kontakt
Informationer
Copyright © 1996-2019 Company Co. All rights reserved

Støtte til alle aspekter af sorg

Tilmeld dig Danmarks mest respektfulde nyhedsbrev om at være i sorg.
Terms and Conditions apply
close-link
Click Me
arrow-circle-o-downcrossmenu